Σχέδια μαθήματος

Εκτύπωση
Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Σας παραθέτουμε παρακάτω τα σχέδια μαθημάτων των εκπαιδευτικών που πραγματοποίησαν τις κινητικότητες και επιμορφώθηκαν στα πλαίσια του Erasmus+.

 

Ίσα Τρίγωνα, Νεκταρία Αθανασάκη, ΠΕ03

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, Ζωγράφου μαρία, ΠΕ86

Ο Κρητικός, Καληωράκη Μαρία, ΠΕ02

Πρώτο μάθημα, Θωμάς Παναγιώτου, ΠΕ03

Κοινωνική και Συναισθηματική Νοημοσύνη, Σουλές Ιωάννης, ΠΕ02

 

 

Wednesday the 19th. Άγιος Ματθαίος, Χανιά