Έκθεση Πεπραγμένων 2019-2020

Ακολουθεί η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2019-2020 προς ενημέρωση όλων: 

 

 

Έκθεση Πεπραγμένων 2018-2019

Ακολουθεί η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2018-2019 προς ενημέρωση όλων: 

 

Έκθεση Πεπραγμένων 2016-2017

Ακολουθεί η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2016-2017 προς ενημέρωση όλων:

 

Έκθεση Πεπραγμένων 2017-2018

Ακολουθεί η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2017-2018 προς ενημέρωση όλων:

 

Έκθεση Πεπραγμένων 2015-2016

Ακολουθεί η ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2015-2016 προς ενημέρωση όλων:

 

Wednesday the 19th. Άγιος Ματθαίος, Χανιά