Διαδικτυακός Διαγωνισμός γνώσεων μεταξύ Εκκλησιαστικών Σχολείων

Εκτύπωση
Κατηγορία: Δραστηριότητες
Ημερομηνία Δημοσίευσης

 

Πρωτοποριακή Δράση των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο διοργάνωσης δράσεων που αποσκοπούν στην ανάδειξη, καλλιέργεια και προαγωγή της εκπαιδευτικής ιδιοπροσωπίας των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, εγκρίθηκε το Νοέμβριο 2016 από τη Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για το διδακτικό έτος 2016-2017, μεταξύ άλλων, δράση που αφορούσε στη διοργάνωση εξ αποστάσεως διαγωνισμών μεταξύ μαθητών/τριών του συνόλου των Σχολείων αυτών (10).

 

Κατόπιν αυτών, στις 06-4-2017, με συντονιστικό κέντρο την Πατριαρχική Σχολή Κρήτης/Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο Χανίων, και επικεφαλής τους καθηγητές της Σχολής Παναγιώτη Παριωτάκη, κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, και Ιωάννη Φραγκάκη, κλάδου ΠΕ20-Πληροφορικής, πραγματοποιήθηκε, για πρώτη φορά, σε πανελλήνιο επίπεδο-μέσω τηλεδιάσκεψης-διαδικτυακός διαγωνισμός γνώσεων (ιστορίας, γεωγραφίας, αθλητισμού, θετικών επιστημών, ανθρωπιστικών σπουδών) με την ταυτόχρονη συμμετοχή των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.


Η δράση στέφθηκε με εξαιρετική επιτυχία, και ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε απρόσκοπτα φέρνοντας σε επικοινωνία και συνεργασία εκπαιδευτικούς και μαθητές των Σχολείων αυτών, οι οποίοι-για αυτονόητους λόγους (γεωγραφική απόσταση)-αδυνατούν να διαγωνισθούν ταυτόχρονα στον ίδιο τόπο.

 


Οι μαθητές/τριες επέδειξαν επιμέλεια, σοβαρότητα και ήθος αμιλλώμενοι ευγενώς τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό τις επιτυχείς απαντήσεις τους και με αστεϊσμούς και παιγνιώδη διάθεση τις λανθασμένες.


Ο εν λόγω διαγωνισμός έτυχε θερμής υποδοχής και ευρείας αποδοχής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση και την ειδολογική, θεματική και χρονική του διεύρυνση κατά τα επόμενα σχολικά έτη.


Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε σύντομη παρουσίαση της πρωτοποριακής αυτής δράσης

Sunday the 1st. Άγιος Ματθαίος, Χανιά