Συμμετοχή τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης στήν 1η Ἡμερίδα Ἱστορίας καί Ἀρχειονομίας τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης στή Λαμία

Εκτύπωση

Αὐθόρμητα θερμά ἐπαινετικά σχόλια ἀπέσπασαν οἱ ἐκπρόσωποι τῆς μαθητικῆς ἀποστολῆς τῆς Σχολῆς μας στήν 1η Ἡμερίδα Ἱστορίας καί Ἀρχειονομίας τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης πού ἔλαβε χώρα τό Σάββατο 26 Νοεμβρίου στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πνευματικοῦ- Διοικητικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στή Λαμία.

Τήν Ἡμερίδα διοργάνωσε ἡ Διεύθυνση Θρησκευτικῆς Ἐκπαιδεύσεως τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί συμμετεῖχαν ἀντιπροσωπεῖες μαθητῶν καί ἐκπαιδευτικῶν ἀπό ὅλα τά Ἐκκλησιαστικά Λύκεια καί Γυμνάσια τῆς χώρας.

 

Ἡ ἐπιστημονική ἐπιτροπή συγκροτεῖτο ἀπό ἐπιστήμονες ἐγνωσμένου κύρους μέ πρόεδρο τόν ἐλλογιμώτατο ὁμότιμο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. Σπ. Κοντογιάννη, Διευθυντή τῶν Ἱστορικῶν Ἀρχείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μέλη τόν καθηγητή Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Γκαβαρδίνα, καθώς καί τόν ἐντεταλμένο ἐρευνητή τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν, κ. Γ. Κουτζακιώτη.

   

 Ἡ Σχολή μας ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τούς μαθητές Γεώργιο Ἀρχοντάκη καί Νεκτάριο Κουρομιχελάκη καί τή φιλόλογο Μαρῖνα Χαλιβελάκη, οἱ ὁποῖοι παρουσίασαν «Προσωπογραφίες ἀποφοίτων τῆς Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης» ἀπό ἱδρύσεως τῆς Σχολῆς (1892) μέχρι τό β΄ μισό τοῦ 20οῦ αἰ.

 

 

Κατ’ οὐσίαν ἐρευνήθηκε τό Ἀρχειοστάσιο τῆς Σχολῆς μας μέ ὑπεύθυνους ὀργάνωσής του τούς ἐκπαιδευτικούς Μιχάλη Γαλανάκη, θεολόγο, καί Μαρία Καληωράκη, φιλόλογο, ἀλλά καί ἕνα πολύ μεγάλο εὗρος ἄμεσων καί ἔμμεσων πηγῶν, ὀγκώδεις μονογραφίες, ὅπως αὐτή τοῦ θεολόγου καί φιλολόγου κ. Εὐ. Δελάκη, ἐπιμέρους δημοσιεύσεις καί ἐπικήδειοι λόγοι, φωτογραφικό ὑλικό σχετικό μέ τήν πορεία τῶν ἀποφοίτων, ψηφιοποιημένα ἀρχεῖα ἑλληνικοῦ καί ξένου ἡμερίσιου τύπου, ἐπιστολογραφία, ἐπιστολικά δελτάρια καί ἀντικείμενα μουσειακῶν συλλογῶν καί, τέλος, ἕνα εὐγενικά παραχωρούμενο ἐκδεδομένο καί μή ὑλικό ἀπό τήν τροφό Μονή τῆς Ἁγ. Τριάδος πού ἀφορᾶ στήν ὑπεραιωνόβια λειτουργία τῆς Σχολῆς καί στήν παρουσία καί προσφορά τῶν ἀποφοίτων μας στήν τοπική καί ὄχι μόνο κοινωνία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέ ὑπευθυνότητα, ἀλλά καί αὐθόρμητες προσθῆκες, ἐμπνευσμένες ἀπό τήν πραγματικά πολύ ἀξιόλογη δρᾶσι ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Λυκείων καί Γυμνασίων τῆς ἐπικράτειας, παρουσιάσθηκαν ἐπιλεγμένα ἱστορικά στοιχεῖα ἀπό τή ζωή καί τή δρᾶσι ἀποφοίτων τῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι κοινωνώντας τήν κατ’ ἐξοχήν ἐκπαιδευτική παρακαταθήκη της, τόν ἀγῶνα γιά ἐλευθερία κάθε μορφῆς, διακόνησαν μέ θυσιαστική ἀγάπη τόν συνάνθρωπο.

 

 

Ἡ μαθητική ἀντιπροσωπεία ἀπήλαυσε ὑποδειγματικῆς φιλοξενίας στήν Ἱερά Μονή Ἀγάθωνος, τήν Ἑστία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Λυκείου-Γυμνασίου Λαμίας καί τό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, τή δέ Κυριακή 27 Νοεμβρίου συμμετεῖχε στήν πολυαρχιερατική Θ. Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λαμίας.

 


Εὐχαριστοῦμε θερμά τήν ἀκτοπλοϊκή κοινοπραξία ANEKLINES & BLUE STAR FERRIES, καθώς καί τά ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε., διότι γιά ἄλλη μιά φορά, ὅπως καί μέ τίς βραβεύσεις τῶν μαθητῶν μας σέ πανελλήνιους διαγωνισμούς, στάθηκαν οὐσιαστικοί ἀρωγοί τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας ἔργου.

 

 

Συγχαίρουμε, τέλος, θερμά καί τούς μαθητές μας γιά τήν ἐπιτυχία τους αὐτή κι εὐχόμαστε νά ὁλοκληρώσουν τή «συγγραφή» τῆς ἱστορίας τοῦ σχολείου μας μέ τή μετέπειτα ζωή τους!

 

 

 

Sunday the 22nd. Άγιος Ματθαίος, Χανιά