Έκθεση για τα περιστατικά εις βάρος χώρων θρησκευτικής σημασίας στην Ελλάδα, το 2015

Έκδοση της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

Είναι μια έκδοση πρωτότυπη αλλά και αναγκαία. Περιέχει πολύ σημαντικά στοιχεία είτε ενημερωτικά ώστε να διαλυθεί η σύγχυση που υπάρχει για αυτά τα θέματα, είτε σαν αφορμή προβληματισμού και δράσεων για ευαισθητοποίηση, ώστε να έχουμε καλύτερες συνθήκες στο μέλλον για όλους μας.

 

Διαβάστε κατά προτεραιότητα το Εισαγωγικό Σημείωμα του Γ.Γ. Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή στη σελίδα 6 που περιγράφει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της έκδοσης.

Ενδιαφέρον έχουν και οι αναφορές στο νομικό καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα για κάθε θρησκευτική κοινότητα.

 

 

FreshJoomlaTemplates.com
Tuesday the 14th. Άγιος Ματθαίος, Χανιά