Ψήφισμα επί τη εκδημία Ιεραπυτνης και Σητείας

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ὀ Σύλλογος τῶν διδασκόντων ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἐκκλησιαστικῇ Σχολῇ Κρήτης ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς ἀδοκήτου εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κυροῦ Εὐγενίου, ἐπιφανοῦς Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συ- νελθών σήμερον, 16ην Σεπτεμβρίου 2016, ἐν τοῖς Γραφείοις τῆς Σχολῆς, ἀναφερθείς δέ εἰς τό σεπτόν πρόσωπον, τήν ἔνθεον βιοτήν καί τό πολυσχιδές ἔργον τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιερέως, ὅστις ἀείποτε ἐτίμα καί ὑπεστήριζεν ἐμπράκτως τό ἔργον τῆς Σχολῆς, ὁμοφώνως

ἀ π ο φ α σ ί ζ ε ι

1) Ἀντιπροσωπεία τοῦ Σχολείου νά παραστῇ εἰς τήν ἐξόδιον Ἀκολουθίαν.

2) Τήν τέλεσιν ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ τῆς Σχολῆς ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου.

3) Ὅπως κατατεθῇ χρηματικόν ποσόν διά τό Οἰκοτροφεῖον τῆς Σχολῆς εἰς μνήμην του.

4) Ἡ σημαία τοῦ Σχολείου νά κυματίζη μεσίστια ἐπί τριήμερον.

5) Νά δημοσιευθῇ τό παρόν εἰς τόν Τύπον.

 

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Σχολῆς.

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 22nd. Άγιος Ματθαίος, Χανιά